Dernek

Demühder Hedefler

Vizyonumuz

Gelişen demiryolu mühendisleri ile bilimsel ve akılcı demiryolu

Misyonumuz

Türk Demiryolu sektöründe çalışan mühendisler arasında eşgüdüm sağlanarak mühendislerin mesleki gelişimine yardımcı olmak, uluslararası demiryolu gelişmelerini takip ederek bunları ulusal demiryoluna uyarlamak, ulusal demiryolu sektörünün bilimsellik merkezinde gelişmesini sağlamak ve Türkiye’de Demiryolu Mühendisi kavramını oluşturmaktır.

Amaçlarımız;

  • Demiryolu Mühendislerinin temsilini sağlamak,
  • Üyeler arasında mesleki dayanışmayı sağlamak,
  • Üyelerin Türk Demiryolculuğuna yararlı olabilmelerine yardımcı olmak,
  • Dünyada ve ülkemizde gelişmekte olan raylı ulaşım teknolojilerinin takip edilmesi, duyurulması ve benzer teknolojilerin kullanılması ve üretilmesi için, yurt içinde ve dışında, üniversiteler, resmi ve özel kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapmak ile demiryolları arasında köprü oluşturmak,
  • Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,
  • Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir